Tentor

Tentor

En student skrev totalt 31 tentor under de fem åren hon studerade på universitetet. Varje år skrev hon fler tentor än det föregående året och det sista året skrev hon tre gånger så många tentor som första året. Hur många tentor skrev hon under det fjärde året?

Visa lösningen

© 2009-2024 Mattebloggen