Matteproblem för de äldre vecka 42

Rolig matte?


Mattegåta

Vilket är värdet av följande integral?

Kommentera