Matteproblem för de äldre vecka 42Mattegåta

Vilket är värdet av följande integral?

Kommentera