Adventspyssel 7

En aning svårare gåta idag, som kräver påhittlighet! (Vilken av bloggens gåtor kräver inte påhittlighet egentligen …)

Klurigt uttryck

Du får använda talen 1, 3, 4 och 6, aritmetiska operationer (addition, subtraktion, multiplikation, division) och parenteser. Med hjälp av dessa ska du bilda ett uttryck vars värde är lika med 24.

Det är bara dessa tal som får användas, och varje tal ska användas exakt en gång. Operationerna och parenteser för användas hur många gånger du vill. Det är otillåtet att sätta ihop talen som om de vore siffror, t.ex. är det otillåtet med 63 eller 146.

Hur ska du göra?

Visa svaret

© 2009-2024 Mattebloggen