Problem vecka 12

Syskon (1 poäng). I en familj finns sex barn. Fem av barnen är 2, 6, 8, 12 respektive 14 år äldre än det minsta barnet. Alla åldrarna i familjen är primtal. Hur gammalt är det minsta barnet?

Primtal

Ett primtal är ett positivt heltal som har exakt två delare: 1 och talet självt.

Till exempel är 2, 3, 5 och 7 primtal.

Men 1, 4, 6, 8 och 9 är inte primtal: 1 har endast en delare (1), 4 har tre delare (1, 2, 4), 6 har fyra delare (1, 2, 3, 6), 8 har fyra delare (1, 2, 4, 8) och 9 har tre delare (1, 3, 9).

Sannolikheter (3 poäng). Två vänner singlar slant: den första singlar 10 gånger och den andra singlar 11 gånger. Hur stor är sannolikheten att den andra vännen får klave fler gånger än den första vännen?

Visa lösningar

© 2009-2024 Mattebloggen