Bråkdelar

Bråkdelar

En speciell miniräknare har bara en knapp. Genom att trycka på den ökar man talet på skärmen med dess bråkdel (t.ex. kan man få 6/7 från 3/7 då 3/7 + 3/7 = 6/7 eller 4,6 från 3,8 då 3,8 + 0,8 = 4,6). Från början stod ett positivt tal som är mindre än 1 på skärmen. Efter tio knapptryckningar fick man talet 10. Vilket tal stod på skärmen från början?

Visa lösningen

© 2009-2024 Mattebloggen