Lösning till problem vecka 17

En och samma fredagsfilm startade samtidigt på två televisionskanaler. Ena kanalen delade upp filmen i stycken om 20 minuter och sände 2 minuter långa reklampauser mellan filmstycken. Den andra kanalen delade upp filmen i 10 minuters-stycken och hade reklampauser som var 1 minut långa istället. På vilken kanal slutade filmen först?

Lösning:

Om en film delas upp i stycken, är antalet reklampauser 1 mindre än antalet stycken.

Så om filmen delas upp i x stycken om 20 minuter, kommer den att ha x-1 reklampauser. Och om varje reklampaus är 2 minuter lång, blir det 2x-2 minuter reklam.

Om samma film delas upp i stycken om 10 minuter, blir det dubbelt så många stycken, det vill säga 2x. Det innebär 2x-1 stycken reklampauser och om varje paus är 1 minut lång ger det 2x-1 minuter reklam.

Det är lika mycket tid själva filmen tar på båda kanalerna och i det första fallet är det mindre reklam. Så filmen slutar först på första kanalen!

Matteproblem vecka 17

En och samma fredagsfilm startade samtidigt på två televisionskanaler. Ena kanalen delade upp filmen i stycken om 20 minuter och sände 2 minuter långa reklampauser mellan filmstycken. Den andra kanalen delade upp filmen i 10 minuters-stycken och hade reklampauser som var 1 minut långa istället. På vilken kanal slutade filmen först?

© 2009-2024 Mattebloggen