Problemlösningstävling

Problemlösningstävling

[kkratings]

Fyra vänner var med i en problemlösningstävling. Katarina löste flest problem av alla, åtta stycken. Eric löste minst problem av alla, fem stycken. Varje problem löstes av exakt tre av vännerna. Hur många problem fanns med i tävlingen?

Visa lösningen