Första hemuppgiften från Matteklubben, åk 7-9

Delbarhetsprincipen med 11 är inte enkelt att komma fram till, men enkel att använda. Om du vill försöka forska som matematiker, låt bli att googla på vad det är. Försök att svara på följande frågor istället. Skriv i kommentarerna om du har frågor eller förslag på lösning/svar.

• Vilken rest ger talet 100…0 (n nollor) vid divisionen med 11 om • n är jämnt? • n är udda?

• Försök att formulera en delbarhetsprincip med talet 11.

Vill du få extrainfo om problemlösning via e-post från Mattebloggen?

Det kan vara allt från problemlösningstips till info om olika tävlingar. Din e-postadress kommer att hanteras varsamt.

Namn

E-post

© 2009-2024 Mattebloggen