Språkval

Språkval

I klassen är det 14 elever som har valt att studera tyska, 8 som valt att studera franska. Det finns 3 elever som valt båda språken. Hur många elever går i klassen om man vet att alla valde åtminstone ett språk?

Visa lösningen

© 2009-2024 Mattebloggen