Lykstolpar på gatorna

Lykstolpar på gatorna

På en gata finns 10 lyktstolpar utplacerade med jämna mellanrum, varav en lyktstolpe finns precis i början av gatan och en finns i slutet.

På samma sätt så finns det 100 lyktstolpar på en annan gata, med lika långa mellanrum som på den första gatan. Andra gatan är förstås längre än den första gatan, men hur många gånger längre?

Visa lösningen

Bussar på vägen

Bussar på vägen

Lars går längs med en väg med konstant hastighet. Var 6:e minut ser han en buss som åker förbi honom och var 3:e minut möter han en buss som åker åt andra hållet. Bussarna åker med samma fart åt båda håll och startar från ändhållplatserna med jämna mellanrum. Hur långa är dessa mellanrum?

Visa lösningen

Tätt med punkter på linjen

Tätt med punkter på linjen

[kkratings]

På en linje fanns några punkter. Man gjorde det mer tätt mellan punkterna: det sattes ut en ny punkt i varje mellanrum mellan två gamla punkter. Man gjorde det tätare mellan punkterna på samma sätt en gång till och sedan en sista gång (totalt tre gånger).

Efter hela processen fanns det 113 punkter på linjen. Hur många punkter fanns på linjen från början?

Visa lösningen

© 2009-2024 Mattebloggen