Palindromrebus

Palindromrebus

[kkratings]

I likheten ersätt stjärnorna med siffror, så att likheten blir korrekt, om båda termerna samt summan måste förbli samma tal om man läser dem från höger till vänster. Talen får inte börja med noll.

** + *** = ****

Visa lösningen

© 2009-2024 Mattebloggen