Lösningen till problemet för de yngre vecka 36


Mattegåta

Gissa vilken symbol som ska stå istället för frågetecknet i den här följden. Vilken symbol kommer efter den?

Diskussion

Tricket är omplacera symbolerna så att de är uppställda på en kolonn. Då är det lättare att se att de första symbolhalvorna bildar siffror!

Siffrorna är formade så som de visas på digitala klockan. Så de nästa symbolerna är dubblade åttan och nian (första halvan normal, andra speglad).

Lösning

Matteproblem för de yngre vecka 36


Mattegåta

Gissa vilken symbol som ska stå istället för frågetecknet i den här följden. Vilken symbol kommer efter den?

© 2009-2024 Mattebloggen