Tändsticksproblem med twist

Det finns många tändsticksproblem som går ut på att flytta tändstickor för att få kvar någon särskild figur eller för att en viss likhet ska uppfyllas. Ett exempel på ett sådant problem kan du hitta i tidningen Forskning och Framsteg.

Här är dock tändsticksproblem som till en början verkar skumma eller omöjliga. Hur många kan du lösa?

1. Ta bort sju tändstickor så att det bara bli sju kvar.
tändstickor_1

2. Flytta så lite tändstickor som möjligt så att likheten gäller. Tändstickorna får brytas.
tändstickor_2

3. Flytta en tändsticka så att likheten gäller.
tändstickor_3

Visa lösningen

© 2009-2024 Mattebloggen