Lektion om potenser

Rolig matte?

Baserat på första lektionen, har jag gjort en presentation om potenser. Drygt hälften av föredraget kommer från den första lektionen jag lade upp, men resten är utfyllt med mer material om potenser. Se för er själva!

Lektion om potenser – tog ungefär 30 minuter tillsammans med diskussion.

Kommentera