Polyedrar och polygoner

Polyedrar och polygoner

Rolig matte?

Visa att varje polyeder har minst två sidor som är polygoner med lika många hörn.

Visa lösningen

Kommentera