Sammansatt tal

Sammansatt tal


Hitta det minsta sammansatta talet som inte är delbart med något av heltalen från och med två till och med tio.

Visa lösningen

Kommentera