Tändsticksproblem med twist

Det finns många tändsticksproblem som går ut på att flytta tändstickor för att få kvar någon särskild figur eller för att en viss likhet ska uppfyllas. Ett exempel på ett sådant problem kan du hitta i tidningen Forskning och Framsteg.

Här är dock tändsticksproblem som till en början verkar skumma eller omöjliga. Hur många kan du lösa?

1. Ta bort sju tändstickor så att det bara bli sju kvar.
tändstickor_1

2. Flytta så lite tändstickor som möjligt så att likheten gäller. Tändstickorna får brytas.
tändstickor_2

3. Flytta en tändsticka så att likheten gäller.
tändstickor_3

Visa lösningen

Summan av produkter

Summan av produkter

För varje tresiffrigt tal skrev man upp produkten av dess siffror. Sedan räknade man ut summan av alla dessa produkter. Vad fick man för tal? (Om en av siffrorna i talet är 0, så är sifferprodukten såklart 0 också).

Visa lösningen

Månskäran

Månskäran

I hur många delar kan man som mest dela upp månskäran med hjälp av 5 raka linjer? Delarna får inte arrangeras om mellan skärningarna.

manbage

Visa lösningen

Bråkdelar

Bråkdelar

En speciell miniräknare har bara en knapp. Genom att trycka på den ökar man talet på skärmen med dess bråkdel (t.ex. kan man få 6/7 från 3/7 då 3/7 + 3/7 = 6/7 eller 4,6 från 3,8 då 3,8 + 0,8 = 4,6). Från början stod ett positivt tal som är mindre än 1 på skärmen. Efter tio knapptryckningar fick man talet 10. Vilket tal stod på skärmen från början?

Visa lösningen

Shejkens slott

Shejkens slott

En shejk har ett slott som ser ut som en 6×6-kvadrat indelad i 1×1-rum. I mitten av varje vägg finns en dörr mellan rummen. Shejken ger order till hovbyggaren att ta bort några väggar, så att det bara bildas rum av storleken 2×1, inga nya dörrar tillkommer och att man som mest ska behöva gå genom N dörrar för att gå från ett rum till ett annat.

Vilket är det minsta möjliga värdet på N så att alla shejkens önskemål fortfarande går att uppfylla?

6x6

Visa lösningen

Virusattacker

Virusattacker

Datorerna med nummer från 1 till 100 är kopplade i en kedja: 1 är kopplad till 2, 2 kopplad till 3, osv., 100 är kopplad till 1. Några hackers har förberett hundra olika virus, som de har gett nummer från 1 till 100 och sedan slumpar de i vilken ordning de ska skicka dem. De skickar varje virus till en dator med samma nummer som viruset (t.ex. om virus nummer 32 står först i kön så skickas det till dator nummer 32). Virusen skickas inte vid några regelbundna tider, utan det kan ske lite när som helst.

Om ett virus kommer till en osmittad dator, så smittas datorn och viruset fortsätter till nästa dator i kedjan. Så fortsätter viruset (från dator 100 kommer den till dator 1) tills det kommer till en dator som redan är smittad. Då försvinner det viruset och datorn den kom till blir osmittad igen. Det blir aldrig så att två virus kommer samtidigt till en och samma dator.

Hur många datorer förblir smittade i slutändan av dessa hundra virus?

Visa lösningen

Ett fotbollslag

Ett fotbollslag

I ett fotbollslag med 11 spelare är genomsnittsåldern 22 år. Under matchen fick en av spelarna en skada och var tvungen att lämna planen. Då blev genomsnittsåldern för spelarna på planen 21 år. Hur gammal var spelaren som fick skadan?

Visa lösningen

Synliga rutor

Synliga rutor

På ett rutat papper har man markerat 9 blå rutor så som bilden nedan visar. Från punkten A kan man (helt eller delvis) se 5 av de blå rutorna. Hur många av rutorna kan man som mest se om man får välja en annan punkt på pappret att titta från? (Punkten måste alltså befinna sig i samma plan som kvadraterna.)

9_rutor

Visa lösningen

Termometrar

Termometrar

Två kvicksilvertermometrar hänger bredvid varandra så som bilden visar. Vid vilken temperatur kommer kvicksilvret vara på samma höjd i båda termometrarna?

temperatur

Visa lösningen

Le Havre till New York

Le Havre till New York

Varje dag, exakt mitt på dagen, startar en båt med post från Le Havre till New York och samtidigt utgår en båt av samma bolag från New York till Le Havre. Var och en av båtarna åker exakt sju dygn längs med samma rutt. Hur många båtar av samma bolag kommer en båt från Le Havre till New York möta på sin resa? (Möten i hamnar räknas inte.)

Visa lösningen

© 2009-2024 Mattebloggen