Skuren träkub

Skuren träkub


Från varje hörn på en träkub sågade man av en bit så att snittytan på alla ställen blev triangelformad. Hur många hörn och hur många kanter har den kroppen som bildades?

Visa lösningen

Kommentera