Summan av produkter

Summan av produkter

För varje tresiffrigt tal skrev man upp produkten av dess siffror. Sedan räknade man ut summan av alla dessa produkter. Vad fick man för tal? (Om en av siffrorna i talet är 0, så är sifferprodukten såklart 0 också).

Visa lösningen

© 2009-2024 Mattebloggen