Dvärgar på en bro

Dvärgar på en bro

300 dvärgar ska gå över en bro mitt i polarnatten. Bron är ranglig och klarar av som mest två dvärgar i taget. Med sig har de en lykta som de måste ha med vid varje övergång. Dvärgarna behöver olika tid för att gå över bron: 1 min, 2 min, 3 min … respektive 300 min. När två dvärgar går över, så går de med den långsammastes hastighet. Ingen dvärg vill gå över bron fler än 3 gånger (dvs fram-tillbaka-fram). Vilken är den minsta tiden de klarar övergången på?

Visa lösningen

Tågpassage

Tågpassage

Ett tåg som är 180 m långt passerar en lyktstolpe på 9 sekunder. På hur lång tid passerar tåget en bro som är 360 m långt?

Visa lösningen

© 2009-2024 Mattebloggen