Två delat med två

Två delat med två

[kkratings]

Bråkuppställningen på bilden är lite konstig, eftersom det inte går att tyda vad som ska delas med vad i vilken ordning. Du får göra bråkstrecken olika långa för att kunna räkna ut resultatet.

22222

Hur många olika resultat går det att få på det sättet? Vilka är de möjliga svaren?

Visa lösningen

© 2009-2024 Mattebloggen