Ihoplimmad kub

Ihoplimmad kub

Av 27 kuber av storleken 1x1x1 limmade man ihop en kub av storleken 3x3x3 genom att alla kontaktytor limmades. För att limma ihop två sidor använde en droppe lim varje gång. Hur många droppar lim använde man totalt?

Visa lösningen

Polyedrar och polygoner

Polyedrar och polygoner

[kkratings]

Visa att varje polyeder har minst två sidor som är polygoner med lika många hörn.

Visa lösningen

Adventspyssel 20

Möbelfabriken

Tre kandidater till jobbet på en möbelfabrik fick en uppgift på intervjun. De fick beskriva hur man avgör huruvida en bordskiva är formad som en kvadrat eller inte.

Den första kandidaten föreslog att man skulle jämföra bordskivans sidor med varandra, den andra tyckte att man skulle mäta diagonalerna och se ifall de var lika, den tredje tyckte däremot att man skulle jämföra de fyra strecken som bildas då diagonalerna skär varandra.

Vem av kandidaterna har störst chans att få jobbet?

Visa svaret

© 2009-2024 Mattebloggen