Ett land utan korsningar

Ett land utan korsningar

[kkratings]

I ett sagoland finns 8 städer. Från varje stad leder 4 vägar och inga vägar korsar varandra. Rita kartan över landet genom att beteckna städerna med punkter och vägarna med sträckor.

Visa lösningen

© 2009-2024 Mattebloggen