Dela upp kvadrater

Rekommenderad från: 12 år

Rolig matte?

Kan man dela upp en kvadrat i 9 kvadrater och måla en av dem i vitt, 3 av dem i grått och 5 av dem i svart på så sätt att kvadrater med samma färg har samma storlek, men kvadrater med olika färg har olika storlek?

Visa lösningen

Kommentera