Trapets till en triangel

Trapets till en triangel

Rolig matte?

Dela upp figuren nedan i två delar som kan sättas ihop till en triangel.

Visa lösningen

Kommentera