Följder med regel


Följder med regel

Du får se två följder med tal:

Det finns en regel som utifrån varje tal bestämmer nästa tal.

(a) Vad är det för regel?

(b) Bestäm alla positiva heltal som enligt regeln blir sig själva.

(c) Visa att talet 22012 kommer att bli ensiffrigt om man tillämpar regeln tillräckligt många gånger.

Visa lösningen

Kommentera