Rätt antal

Rätt antal

[kkratings]

Fabian sade till Artem att räkna antalet grafer han hade ritat i skrivblocket. ”Ta antalet grafer, addera 7, sedan dividera resultatet med 8, sedan multiplicera med 6 och sedan subtrahera 9. Då kommer du få ett primtal!”

Artem blandade ihop vad Fabian hade sagt till honom. Han räknade antalet grafer rätt, men sedan multiplicerade han det antalet med 7, subtraherade 8 från resultatet, dividerade allt med 6 och sedan adderade 9.
Vad fick han för resultat?

Primtal

Ett primtal är ett positivt heltal som har exakt två delare: 1 och talet självt.

Till exempel är 2, 3, 5 och 7 primtal.

Men 1, 4, 6, 8 och 9 är inte primtal: 1 har endast en delare (1), 4 har tre delare (1, 2, 4), 6 har fyra delare (1, 2, 3, 6), 8 har fyra delare (1, 2, 4, 8) och 9 har tre delare (1, 3, 9).

Visa lösningen

Hemliga uträkningar

Rekommenderad från: 15 år

[kkratings]

Robert tänker på två positiva tal: x och y. Han skriver ner 4 tal på ett papper: x+y, x-y, xy och \frac{x}{y}, men säger inte i vilken ordning han skriver ner dem. Hur kan Adam lista ut vilka tal Robert tänker på genom att bara titta på pappret (Adam vet alltså inte vilken operation varje tal motsvarar)?

Visa lösningen

Dyra uträkningar

Rekommenderad från: 12 år

[kkratings]

Använd valutan euro, mynt och sedlar, för att beteckna talen 1, 2, 5 och 10. Med hjälp av dem och (gratis) parenteser och de fyra räknetecken (+, -, *, /) bilda ett uttryck, vars värde är 2009, genom att spendera så lite pengar som möjligt.

v26

Visa lösningen

© 2009-2024 Mattebloggen