Kronans massa

Kronans massa

En krona som väger 60 minor (en mina är en antik viktenhet) är gjord på en legering av guld, koppar, tenn och järn. Guld och koppar utgör 2/3, guld och tenn – 3/4, guld och järn – 3/5 av hela kronans massa.

Hur mycket av varje metall gick åt att tillverka kronan?

Mina från Aten

Visa lösningen