Öriken

Öriken

Det Stora och det Lilla Riket är båda rektangulära öar och uppdelade i rektangulära landskap. I varje landskap finns en väg som går längs med en av diagonalerna. På varje ö bildar vägarna en sluten rutt, som inte går igenom någon punkt flera gånger. På bilden ser du det Lilla Riket, som har 6 landskap:

rike

Det Stora Riket har däremot ett udda antal landskap. Hur många landskap kan det Stora Riket som minst ha?

Visa lösningen

© 2009-2024 Mattebloggen