Excel

Excel

[kkratings]

Datorprogrammet Excel används för att göra tabeller. I en tabell numreras kolumnerna med hjälp av stora bokstäver. De första 26 kolumnerna är numrerade från A till Z, den 27:e betecknas AA, sedan kommer AB och så vidare.

Hur betecknas kolumn nummer 700?

Visa lösningen

© 2009-2024 Mattebloggen