Multiplikationer i en tabell

Multiplikationer i en tabell

På hur många sätt kan man fylla en 6×6-tabell med 1:or och -1:or så att produkten av talen i varje rad och i varje kolumn blir lika med 1? (Det är alltså tolv stycken produkter som ska bli lika med 1.)

Visa lösningen

Excel

Excel

[kkratings]

Datorprogrammet Excel används för att göra tabeller. I en tabell numreras kolumnerna med hjälp av stora bokstäver. De första 26 kolumnerna är numrerade från A till Z, den 27:e betecknas AA, sedan kommer AB och så vidare.

Hur betecknas kolumn nummer 700?

Visa lösningen

© 2009-2024 Mattebloggen