Polisbilen

Rekommenderad från: 15 år

[kkratings]

En polisstation befinner sig på en väg som sträcker sig oändligt långt åt båda håll. Någon stal den gamla polisbilen, som har maxhastigheten lika med 90% av den nya polisbilens maxhastighet.

Detta upptäcktes på polisstationen och en polis fick i uppdrag att jaga ifatt tjuven med hjälp av den nya polisbilen. Polisen vet dock inte vare sig när tjuven stal den gamla bilen eller åt vilket håll tjuven åkte. Kan polisen komma ifatt tjuven?

Problemkonstruktör: G.Galperin

Visa lösningen

© 2009-2024 Mattebloggen