Jämn siffra efter udda

Jämn siffra efter udda

Vanda skrev talen från och med 1000 till och med 2000 i ordning på en rad som ett enda långt tal:

1000100110021003….19992000

Hur många gånger skrev hon en jämn siffra direkt efter en udda siffra?

(Jämna siffror är 0, 2, 4, 6, 8; udda siffror är 1, 3, 5, 7, 9).

Visa lösningen

Sifferrebus

Sifferrebus

Vilka siffror passar istället för bokstäverna? (Varje bokstav är en unik siffra.)

Visa lösningen

Adventspyssel 17

Kan ni vara lika finurliga som en jättesmart hamster?

Finurligt tal

En jättesmart hamster kom på ett väldigt finurligt tal. Talet består av tio siffror. Den första siffran är lika med antalet nollor i talet, andra siffran är lika med antalet ettor, tredje siffran – antalet tvåor, och så vidare till sista siffran som är lika med antalet nior i talet.

Kan du komma på hamsterns finurliga tal?

Visa svaret

© 2009-2024 Mattebloggen