Tvåpotensens sista siffra


Rekommenderad från: 15 år

Det finns ett naturligt tal m, sådant att talet 2m har siffersumma 8. Kan sista siffran i talet 2m vara lika med 6?

Visa lösningen

Kommentera