Två magiska tal

Två magiska tal

Finns det två tal, sådana att deras summa, produkt, samt kvot sammanfaller?

Visa lösningen