Mattekollo 2015

Vad är Mattekollo?

Mattekoll 2015 är ett dagsläger för elever i åk 6-7. Lägret kommer att hållas 3-13 augusti på Ångströmlaboratoriet i Uppsala, och elever från hela Sverige är välkomna att delta! Mattekollo riktar sig till elever som är intresserade av matte och vill lära sig mer matte än den som ingår i skolan, på ett djupare plan och dessutom tillsammans med andra! År 2015 kommer vi att fokusera på programmeringstänk (algoritmik) och matematiken som är nyttig för att kunna tänka algoritmiskt.

Vad är poängen med Mattekollo?

Under Mattekollo-tiden tränas deltagarna att tänka på ett sätt som är karakteristiskt för verksamma matematiker och programmerare. Vi ämnar att kultivera vetenskapligt tänkande och träna eleverna att arbeta självständigt, genom att ge dem chansen att lösa intressanta matematiska problem.

Mattestudier från morgon till kväll?

Inte riktigt. Vi kommer att fokusera på matematiklektioner på förmiddagen, medan vi på eftermiddagen har andra sorts sociala aktiviteter (sport, lekar, brädspel, utflykter). Under kvällen låter vi de nya matematiska ideerna “sjunka in” och man uppmuntras till att självständigt arbeta med materialet som inte hanns med under förmiddagen. En av dagarna kommer vi istället för lektioner bara köra “matematiklekar”.

Är Mattekollo bara för extra begåvade barn?

Nej, så länge du är intresserad och är redo att studera är Mattekollo för dig. Platserna är dock begränsade och vi kommer att ta in 25 elever som vi bedömer kommer att kunna klara av det ganska avancerade programmet.

Hur kan man komma in?

Du som vill vara deltagare på Mattekollo 2015 måste senast den 2:a juni formellt registrera dig (ditt barn) via formuläret , samt skicka in dina lösningsförslag till det skriftliga provet till mattekollo@gmail.com (se instruktionerna i provfilen). Du som har avslutat åk 6 eller åk 7 kan komma till Mattekollo 2015, men i exceptionella fall (vid mycket bra lösningar på provet) kan elever från åk 5 bjudas in.

Vad kostar det?

Ordinarie deltagaravgift är 1500 kronor. Om du kan husera en deltagare från en annan kommun hemma hos dig under hela perioden är avgiften istället 750 kronor. Om du kommer från annan kommun än Uppsala och söker någonstans att bo under kolloperioden är avgiften 2250 kronor. I priset ingår luncher från och med den 4:e till och med 13:e augusti, t-shirt, häfte med lektionsmaterialet, samt alla aktiviteter (från cirka 9:00 på morgonen till cirka 17:30 på kvällen).

Vilka anordnar Mattekollo?

Bakom Mattekollo står den ideella föreningen Matematiksällskapet vars syfte är att anorda sociala aktiviteter för barn med matematikintresse. Gruppen som anordnar kollot består av matematiker, föräldrar och studenter som alla delar en passion för matematik och bra undervisning. Som sökande kan du välja att gå med i föreningen oavsett om du kommer att vara med på kollot eller inte.

Du kan bli medlem i Matematiksällskapet redan nu på http://www.matematiksallskapet.se/bli-medlem/

Matematiksällskapet

Mattekollo i Ryssland. Jag till vänster, en elev till höger
Mattekollo i Ryssland. Jag till vänster, en elev till höger

Varför ryssar är bra på matte

När jag var liten gick jag förstås i skolan och tyckte ganska mycket om matte. Geometri var ett av mina favoritämnen i sjuan (algebran gillade jag däremot inte). Men det som jag minns bäst av matematikaktiviteterna var alla resor till andra städer där vi tävlade mot andra barn i matte.

I Ryssland finns sedan efterkrigstiden en stark tradition av matematikcirklar, -tävlingar och -sommarskolor. Verksamheten som stöttades på grund av något så tråkigt som kalla kriget gav väldigt bra resultat. Många framstående matematiker, programmerare och naturvetare kommer från Ryssland och i cirka hälften av fallen har de under uppväxten gått på någon matematikcirkel en gång i veckan och deltagit i tävlingar.

Den allra största positiva effekten för mig och många andra jag känner är den sociala. Många frågar mig om jag åker till mitt hemland/hemstad och besöker släkt och vänner — det gör jag inte. Jag åker istället till ett mattekollo eller till matematiktävlingar och hjälper till att organisera dem. De flesta andra som kommer dit gör det av den anledningen att det är underbart att befinna sig i arbetsmiljö med vuxna och barn som är lika engagerade i matte som en själv. Det är svårt att återskapa den miljön i vardagen.

Matematiksällskapet i Sverige

Min dröm har sedan länge (kanske sedan jag flyttade hemifrån för 10 år sedan) varit att etablera en sådan tradition i Sverige. Det finns små öar av verksamhet som matematikklasser, några mattetävlingar och numera även matematikklubbar för intresserade i Uppsala och andra städer. Men ett stort problem är att alldeles för få blir berörda av den verksamheten. Kanske lite mer än hälften av matteintresserade vuxna som jag träffar (som då är duktiga programmerare, naturvetare, matematiker och ingenjörer) hade aldrig hört talats om mattetävlingar när de var barn. När jag berättar om vad jag gör får jag ofta höra ”åh, jag önskar att detta hade funnits när jag var barn”.

Så bättre sent än aldrig: nu startar vi Matematiksällskapet, en förening för alla som vill att det ska finnas sociala evenemang för barn i Sverige, inte bara lokalt utan även nationellt! Med det menas att barn ska kunna besöka varandra i olika skolor och städer och utbyta kontakter och erfarenheter. Inte minst följer deras lärare med och kan också lära av varandra. Jag har drömmar om att organisera inte bara matematikkollon utan även turneringar i matematiskt resonerande där lag från hela Sverige samlas. Det är viktigt att detta sker inte bara under en dag, utan kanske 3-7 dagar, för att barn ska hinna prata med dem från andra ort och inte bara med dem man redan känner.

Redan nu i maj kommer vi på Matteklubben i Uppsala få besök från högstadieelever från Falun, det kommer bli nyttigt för oss båda ansvariga lärare att organisera något ihop och för barnen att uppleva någonting nytt. Synd att det blir en dag bara, men vi hoppas på fler tillfällen i framtiden!

Var med i vår förening

För att få nationellt genomslag behöver vi vara många! Oavsett om du är går i skolan eller är vuxen, så länge du stödjer vårt syfte, gå gärna med. Ju fler vi är, desto lättare är det att få sponsring till evenemang och desto mer roliga saker kan vi anordna oss emellan!

Bli medlem

Styrelsen söker kassör

Många av oss som startar Matematiksällskapet bor i Uppsala, så därför kommer vi driva föreningen härifrån, även om den syftar till att vara nationell. Just nu behöver vi en kassör till styrelsen. Känner du att du eventuellt skulle vilja sitta med i styrelsen (som kassör eller annan ledamot), kontakta då mig på valentina.chapovalova@gmail.com. Även om du inte har några kunskaper om vad man gör som kassör i en styrelse, så gör det inte någonting. Vi har en person i styrelsen som är kassör i en annan förening, som gärna hjälper till med det tekniska.

Mötet då vi väljer kassör är schemalagt den 22:a april klockan 20:00 på Skype. Hojta till om du vill vara med och lyssna, det kommer även handla om Matematiksällskapets kommande projekt, Mattekollo.