Satsning på begåvade elever i Uppsala

En avhandling startade det hela. Det handlade om situationen för barnen, som har det lätt i skolan. I matematik! Ja, just det, lätt i matematik, inte dem vi brukar betrakta som barn med problem i skolan (och inte heller dem man brukar forska på). Men det är just det de har, problem med skolan. Alla barn som inte får undervisningen anpassad till sin nivå är på ett eller annat sätt missnöjda med skolan. Anpassningen sker inte för att lärarna ofta inte hinner eller vet hur man gör. En möjlig lösning är att ge eleven en bok från en högre årskurs att räkna i. Men eleven behöver en helt ny typ av matte och handledning, det som inte kommer finnas med i en högre mattebok om det inte funnits med hittills. Så problemet med den mattebegåvade eleven kvarstår.

Det finns dock några utmärkta lärare som hinner ge sådana barn utmaningar de förtjänar. Kanske letar de upp material på nätet, kanske i Nämnaren eller någon intressant mattebok. Och det skulle kunna räcka … men! De här barnen har potential att bli några riktigt bra forskare, ingenjörer, programmerare eller allmänt kreativa tänkare och problemlösare i framtiden. Och att lära sig problemlösning är riktigt svårt och kräver tid och tålamod från både lärarens och elevens sida. Ett sätt att spara tid och dessutom göra det många gånger roligare är att träffas i grupp! Vi har redan fotbollsklubbar, simklubbar, teaterföreningar … Varför inte ha Matteklubbar?

Äntligen ställer sig politikerna bakom idén att satsa på begåvade elever (då vi inser att inte bara de sämsta utan även de bästa resultaten i PISA har sjunkit). I höst är Uppsala med i den här provsatsningen och jag är glad över att få vara en av lärarna! Vi ska tillsammans driva Matteklubben, träffar för matteintresserade elever i åk 2-9. Vi har fått lov att ha fyra träffar i höst på Ångströmslaboratoriet. (Obs! Det går inte att anmäla sig längre. Förhoppningsvis kan du vara med nästa termin. Under tiden följ oss på Matteklubbens sida.)

Men innan du anmäler dig, tänk på om det verkligen är något för dig eller ditt barn. För att se vad vid ungefär kommer att hålla på med, är du välkommen att träffa oss torsdagen den 11:e september klockan 18.00 i aulan och mässen på Polacksbacken (hus 6). Förutom en föreläsning kommer det finns prova på-stationer med aktiviteter för alla årskurser! Välkomna!

Vi i Uppsalatidningen
Vi i Uppsalatidningen!

© 2009-2024 Mattebloggen