Var kommer talet e ifrån?

Jag hade själv länge ingen intuitiv förståelse för e. Jag visste att funktionen e^x hade sig själv som derivata och att funktionen hade en snygg Taylorutveckling. Men inte så mycket vad det hade med naturen att göra.

Tills jag träffade på sidan som förklarar svåra begrepp på ett intuitivt sätt. Sidans författare gick snällt med på att dela med sig av sin förklaring och bilder. Utav det gjorde jag en presentation om talet e på svenska!

Skriv gärna om förklaringen hjälpte dig att förstå e.

© 2009-2024 Mattebloggen