Termometrar


Termometrar

Två kvicksilvertermometrar hänger bredvid varandra så som bilden visar. Vid vilken temperatur kommer kvicksilvret vara på samma höjd i båda termometrarna?

temperatur

Visa lösningen

Kommentera